Tooted

Käesolev standard määrab konstruktsiooni,Ühe südamikuga ja kuni 4-südamikuga ja kuni 4-südamikuga mitmekihiliste polümeersete isoleeritud ja üle kuumutatud kaablite mõõdud ja katsed kuni 16 ۼ- ni; elektrijuhtmete suurus, mis on ette nähtud püsirakendusteks ja valgustusskeemideks töörežiimides kuni 450/750 V. 123456790. Isoleeritud kuumutatud kaablid ei ole hõlmatudkäesolevas standardis (vt AS/NZS 5000.1).Käesolevat standardit ei kohaldata spetsiaalsete polümeersete isolatsiooniga kaablite suhtes, mille jaoks on olemas eraldi Austraalia ja Uus-Meremaa standardid, näiteks paindlikud juhtmed.


Järgnev kaabel on kindlaks määratud BritiStandard.võib toota ka AS/NZS 5000.2 alusel.Tooted