Tooted

IEC 605026 kV)


IEC 60502-1 täpsustab võimsuskaablite konstruktsioonid ja katsenõuded, mille pressitud tahke isolatsioon on mõeldud püsiseadmete, näiteks jaotusvõrkude või tööstusseadmete jaoks nimiväärtuseks 1kv ja 3kv.


IEC 60502 standard hõlmab kaableid, millel on vähendatud leegi levimise omadused, madal suitsususe tase ja halogeenivaba gaasi heide tulekahju korral.


IEC 60502 kaablid spetsiaalsete paigaldus- ja teenindustingimuste jaoks ei ole hõlmatud, näiteks kaablid üldkasutatavate võrkude jaoks, kaevandustööstus, tuumaelektrijaamad (isoleeritud alal ja selle ümbruses), allveelaeva kasutamine või laeva kasutamine.


Tooted