Tooted

Suits takistab tulevahetust ja takistab ohutut evakueerimist hoonest.Suitsu eemaldamise seadmed aitavad, kuid madala suitsusisaldusega tooted võivad probleemi peatada enne selle algust.Tavapärased isolatsiooni- ja tihendusmaterjalid, nagu polüvinüülkloriid (PVC) võivad põlemisel tekitada suuri suitsukoguseid, mis omakorda põhjustab desorientatsiooni ja suitsu sissehingamise kahjustusi.


Kaablite põletamisel tekkiva suitsu tiheduse mõõtmine on oluline, sest see on seotud inimeste evakueerimisega ja juurdepääsuga tulekahju kustutamisele.Kvoot, 3-meetri kuubiku test” (tuntud ka kui IEC 61034) mõõdab tulekahju korral kaablite tekitatud suitsu kogust.Ühe meetri pikkust kaablit paigutatakse 3m3 suletud ruumi ning see on avatud valguskiirele läbi läbipaistva akna.See valgus liigub üle kinnise ruumi fotolahtrisse, mis on ühendatud salvestusseadmega teises otsas asuvas aknas.Seejärel tekitatakse konteineris tulekahju ja registreeritakse minimaalne valgusülekanne.Minimaalne valgusülekande väärtus on suurem kui 60% on vastuvõetav.


Tooted